امروز با ما تماس بگیرید

اسپانیایی

فارسی

کل فروش خانه در بارسلون

گزارش سه ماهه معاملات مسکن در بارسلونا که توسط سوابق رسمی ثبت شده است

1Q 2020: 16،032 • تغییر سالانه 8.50٪ • تغییر ماهانه 5.63٪

برای مطالعه بهتر بازار یا اجرای آن

© 2020 OI REALTOR. کلیه حقوق محفوظ است