امروز با ما تماس بگیرید

اسپانیایی

فارسی

خرید خانه خارجی در بارسلونا

خرید خانه همه اتباع خارجی به عنوان درصدی از کل معاملات معاملات ملکی

4Q 2019: 13.23٪ از کل معاملات • تغییر سالانه 0.11٪ • تغییر ماهانه 0.51٪

برای مطالعه بهتر بازار یا اجرای آن

© 2020 OI REALTOR. کلیه حقوق محفوظ است